NEWSFLASH

Clauzele anticorupţie în contractele de achiziţii publice vor fi obligatorii

Miercuri, 27 februarie 2013, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii În România a organizat la Camera de Comerț și Industrie a României, conferința – ”Etica și conformitatea în afaceri – 2013”. Evenimentul a reunit peste 90 de reprezentanți ai mediului de afaceri și academic, ai sectorului neguvernamental, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice centrale cu scopul de a dezbate situația actuală din România dar şi politicile publice care pot stimula etica în afaceri şi conformitatea legală. Comunicatul de presă post-eveniment poate fi citit aici.

Centrul de Resurse Juridice lanseaza conferinta 2013 Business Ethics and Compliance

Astăzi 28 ianuarie 2013, Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii în România, lansează conferința 2013 Business Ethics and Compliance. Comunicatul de presă poate fi citit aici.

Centrul de Resurse Juridice organizeaza o conferinta privind etica in afaceri si conformitatea

Centrul de Resurse Juridice organizează, în data de 27 februarie, la Camera de Comert si Industrie din Bucuresti, conferinta nationala “Business Ethics and Compliance Conference”. Aceasta este e finantata de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti.

Citește mai departe...

Business Ethics and Compliance Conference – Bucuresti, 27 Februarie 2013

Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii la Bucuresti, realizeaza un sondaj printre cele mai importante 1000 de companii din Romania ca cifra de afaceri si numar de angajati.

Citește mai departe...

Cum afectează firmele din România noua legislaţie anticorupţie din Marea Britanie?

În anul 2011 a intrat în vigoare, în Marea Britanie, o nouă lege numită Bribery Act.

Legea stabileşte două noi tipuri de infracţiuni: mituirea unui oficial public străin (articolul 6) şi eşecul unei organizaţii comerciale de a preveni corupţia (articolul 7).

Articolul 6 sancţionează orice persoană care dă mită unui oficial public străin cu intenţia de a îl influenţa pe acesta în exercitarea atribuţiilor sale.

Articolul 7 sancţionează organizaţiile comerciale care nu previn intern corupţia. Prin organizaţie comercială se înţelege atât o societate comercială cât şi o profesie liberală.

Infracţiunea de la art. 7 subzistă atunci când o persoană asociată cu organizaţia comercială în cauză mituieşte o altă persoană cu intenţia de obţine sau păstra un contract comercial pentru respectiva organizaţie comercială sau cu intenţia de a obţine sau păstra un avantaj pentru respectiva organizaţie comercială în desfăşurarea activităţii comerciale.

Prin persoană asociată, legea înţelege orice persoană care efectuează servicii pentru sau în numele respectivei organizaţii comerciale, indiferent de natura relaţiei (de muncă, comercială etc).

Cu toate acestea, organizaţia comercială în cauză nu este considerată vinovată dacă, în ciuda existenţei cazului de dare de mită, dovedeşte că a avut proceduri interne adecvate pentru a preveni persoanele asociate să dea mită. În acest caz, are loc o răsturnare a sarcinii probei, organizaţia comercială fiind nevoită să dovedească în faţa unei instanţe de judecată faptul ca a avut proceduri interne adecvate.

Legea stabileşte şase principii cu privire la procedurile pe care organizaţiile comerciale le pot pune în aplicare pentru a împiedica persoanele asociate cu acestea să dea mită, scopul legii fiind mai degrabă să încurajeze organizaţiile comerciale să dezvolte proceduri interne anticoruptie. Cele 6 principii sunt: proceduri interne proporţionale riscurilor, angajament anticorupţie la nivelul managementului companiei, analiza riscurilor, due diligence, comunicare şi training, monitorizare şi evaluare.

Această lege este importantă nu doar pentru organizaţiile comerciale înregistrate în Marea Britanie sau pentru faptele comise pe teritoriul britanic. Legea stabileşte la art. 12 atât principiul extrateritorialităţii cât şi o categorie largă de subiecţi.

Autorităţile din Marea Britanie au competenţă să investigheze infracţiunea de la art. 7 indiferent de locul în care aceasta a fost comisă, în Marea Britanie sau în străinătate.

În privinţa subiecţilor infracţiunii, articolul 6 se aplică inclusiv persoanelor care au „relaţii apropiate” (close connections) cu Regatul Unit, iar articolul 7 se aplică organizaţiilor comerciale constituite în Marea Britanie sau care îşi exercită activităţile, sau o parte din activităţile comerciale, în Marea Britanie, indiferent de locul unde are loc darea de mită. Astfel, legea se aplică atât companiilor străine, inclusiv româneşti, cu o prezenţă în Marea Britanie cât şi companiilor britanice cu o prezenţă în străinătate, inclusiv în România. Totuşi conform ghidului de aplicare a legii, deşi instanţele de judecată stabilesc dacă o persoană poate sau nu să fie parte în procesul penal, „Guvernul anticipează [...] că [legea nu li se aplică] organizaţiilor care nu au o prezenţă de afaceri demonstrabilă în Regatul Unit. Guvernul nu se aşteaptă, de exemplu, ca simplul fapt că valorile mobiliare ale unei companii au fost admise în Lista Oficială a Autoritătii de Listare din Marea Britanie şi, prin urmare, sunt admise la tranzacţionare la Bursa din Londra, în sine, să califice respectiva societate comercială ca exercitând activităţi sau parte a unei afaceri în Marea Britanie şi, prin urmare, să se încadreze în definiţia de "organizaţie comercială relevantă", în sensul articolului 7. De asemenea, deschiderea unei filiale/subsidiare în Marea Britanie, în sine, nu înseamnă că societatea-mamă exercită activităţi în Marea Britanie, din moment ce filiala/subsidiara poate acţiona independent de compania-mamă sau de alte companii ale grupului”.

 

Exemplu1:

O filială/subsidiară din România a unei societăţi comerciale din Marea Britanie dă mită în România (unui oficial public sau privat). Compania-mamă din Marea Britanie poate fi considerată răspunzătoare, conform Bribery Act, dacă respectiva dare de mită are loc pentru obţinerea sau conservarea unui avantaj comercial pentru compania-mamă sau în legătură cu prestarea unui serviciu către compania-mamă.

 

Exemplul 2: Primul caz important rezolvat în baza Bribery Act

Abbot Group Limited a plătit o amendă de 5,6 milioane de lire sterline după ce firma a recunoscut că a beneficiat de practici corupte în anul 2007. Mai exact, una din filialele sale din străinătate a plătit mită în legătură cu un contract încheiat cu o companie străină de petrol şi gaz. Valoarea amenzii este egală cu profitul obţinut de companie din respectiva tranzacţie.

Riscurile pentru firmele din România pot fi directe atat timp cât firmele româneşti desfăşoară activităţi în Marea Britanie dar şi indirecte în măsura în care, la un moment dat, pot fi considerate persoane asociate.

Singura modalitate prin care firmele se pot apăra de acuzaţiile de mită este să dezvolte programe anti-mită adecvate riscurilor.

 

Resurse suplimentare

Abbot Group Limited to pay £5.6 million after corruption report

Bribery Act 2010

The Bribery Act 2010 Guidance

Transparency International – The 2010 UK Bribery Act Adequate procedures

A comparison between UK Bribery Act and the United States FCPA

Prezentare Bribery Act pe pagina Investors in People Romania

Eveniment organizat de

cu sprijinul

Partener principal    Partener

     

Sponsori oficialiAlti parteneri


Parteneri media

             RFI Romania