NEWSFLASH

Clauzele anticorupţie în contractele de achiziţii publice vor fi obligatorii

Miercuri, 27 februarie 2013, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii În România a organizat la Camera de Comerț și Industrie a României, conferința – ”Etica și conformitatea în afaceri – 2013”. Evenimentul a reunit peste 90 de reprezentanți ai mediului de afaceri și academic, ai sectorului neguvernamental, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice centrale cu scopul de a dezbate situația actuală din România dar şi politicile publice care pot stimula etica în afaceri şi conformitatea legală. Comunicatul de presă post-eveniment poate fi citit aici.

Centrul de Resurse Juridice lanseaza conferinta 2013 Business Ethics and Compliance

Astăzi 28 ianuarie 2013, Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii în România, lansează conferința 2013 Business Ethics and Compliance. Comunicatul de presă poate fi citit aici.

Centrul de Resurse Juridice organizeaza o conferinta privind etica in afaceri si conformitatea

Centrul de Resurse Juridice organizează, în data de 27 februarie, la Camera de Comert si Industrie din Bucuresti, conferinta nationala “Business Ethics and Compliance Conference”. Aceasta este e finantata de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti.

Citește mai departe...

Business Ethics and Compliance Conference – Bucuresti, 27 Februarie 2013

Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii la Bucuresti, realizeaza un sondaj printre cele mai importante 1000 de companii din Romania ca cifra de afaceri si numar de angajati.

Citește mai departe...

Interviu ofițer de etică GDF SUEZ Energy Romania. O companie durabilă este o companie etică

Cristian Buzan, ofiţer de etică în cadrul GDF SUEZ Energy România, vorbeşte despre cum funcţionează sistemul de etică şi politica de conformitate în cadrul uneia dintre cele mai mari companii din România. GDF SUEZ Energy Romania operează în domeniile gazelor naturale, electricităţii şi a serviciilor energetice. Deţine în prezent un portofoliu de 1,4 milioane clienţi şi are aproximativ 4000 de angajaţi.

Cristian Buzan consideră că ”percepţia unei companii ca fiind una cu solide valori etice îi va conferi acesteia o poziţie mai confortabilă vizavi de principalii stakeholderi printre care şi clienţii externi”. Totodată, crede că responsabile pentru crearea şi implementarea unor seturi de criterii etice sunt, în principal, companiile. Rolul statului nu trebuie să fie unul de impunere a ”normelor cu caracter obligatoriu, ci mai degrabă în încurajarea adoptarii unor ghiduri de conduită şi bune practici la nivelul asociaţiilor profesionale”. În plus, ofiţerul de etică atrage atenţia asupra contextului social românesc, distinct de alte regiuni, care trebuie avut în vedere atunci când sunt propuse măsuri guvernamentale de tipul ”denunţătorului fiscal”.

Cristian Buzan este doctor în economie  și lucrează în cadrul GDF SUEZ Energy România din 2010. Anterior a fost Director Juridic, Fiscal si Afaceri Publice la Michelin Romania și Balcani (2002-2010). În perioada 1997 -2002 a  activat în domeniul consultanței fiscale și juridice la Ernst & Young și KPMG.

Credeţi că statul român trebuie să încurajeze companiile să adopte sisteme interne de etică şi conformitate? Dacă da, cum?

Statul român are interesul să încurajeze companiile în a adopta astfel de sisteme întrucât în acest mod ar creşte transparenţa şi gradul de conformitate cu reglementările mediului de afaceri. Acest lucru se poate transpune ca principiu de bază în programele de guvernare. Pe de altă parte, nu cred în edictarea de norme cu caracter obligatoriu, ci mai degrabă în încurajarea adoptării unor ghiduri de conduită şi bune practici la nivelul asociaţiilor profesionale. Suprareglementarea la nivel statal poate fi contraproductivă.

De ce ar putea fi contraproductivă reglementarea la nivel de stat a eticii în afaceri?

Etica de afaceri priveşte un ansamblu de valori care ţin de contextul economico–social respectiv. Asociaţiile profesionale şi companiile sunt cele care ştiu cel mai bine să îşi gestioneze aceste valori. Desigur că această gestiune trebuie făcută în concordanţă cu cadrul reglementar general şi cu morală publică. Asta nu împiedica statul să elaboreze ghiduri cu valoare de reglementare sau, mai în profunzime, să reglementeze acest obiectiv la nivel de entităţi de stat.

Companiile au interesul să adopte, la nivel individual sau în cadrul asociaţiilor profesionale, ghiduri de conduită şi bune practici prin care să se stipuleze orientarea generală în materie de etică şi conformitate. Aceste orientări servesc companiilor în desfăşurarea activităţii lor şi, de asemenea, la evaluarea percepţiei lor de către factorii externi.

În ce context compania dvs. a adoptat un sistem intern de etică?

La nivelul GDF SUEZ Energy România a fost implementat încă din 2009 un sistem de etică unitar la nivelul companiilor care compun Grupul. Demersul etic al companiei are drept obiectiv de a acţiona în orice situaţie în conformitate cu valorile şi angajamentele Grupului şi respectând legislaţia. GDF SUEZ Energy România îşi construieşte strategia de business şi practicile profesionale pornind de la principiul că o companie durabilă este o companie etică. Astfel, etica este parte integrantă a strategiei, managementului şi a practicilor profesionale ale Grupului.

În ce constă sistemele dvs de etică şi de conformitate?

Etica are ca scop aplicarea concretă a ceea ce este acceptabil din punct de vedere moral, conform cu valorile, într-o anumită situaţie. „Compliance” reprezintă ansamblul de măsuri de implementat pentru a atinge obiectivul conformităţii. Etică şi compliance sunt astfel două aspecte complementare ale unei singure realităţi.

Etica companiei GDF SUEZ Energy România se transpune în patru principii fundamentale care ghidează comportamentele tuturor angajaţilor: respectarea legislaţiei, dezvoltarea/consolidarea unei culturi a integrităţii, adoptarea unei atitudini de loialitate şi onestitate  și respectul faţă de ceilalţi.

Principiile eticii se aplică celor trei categorii de parteneri de interes ai companiei noastre, şi anume angajaţilor din entităţile Grupului şi acţionarilor, partenerilor noştri, fie că vorbim de clienţi, furnizori sau de concurenţi şi nu ultimul rând, ele se aplică autorităţilor publice, comunităţilor locale şi în sens mai larg reprezentanţilor societăţii civile.

Cum sunt implementate procedurile?

S-au creat mai multe instrumente: Carta etică a Grupului, Ghidul de practici etice şi Politica de conformitate. Carta etică a Grupului stabileşte cadrul general în care trebuie să se înscrie comportamentul profesional al fiecărui angajat. Ea defineşte principiile etice şi sistemul de guvernanţă a eticii în cadrul companiei. Modalităţile de implementare a principiilor eticii în situaţiile profesionale de zi cu zi sunt stipulate în Ghidul de practici etice, iar politica de compliance reglementează procedurile aplicate pentru atingerea obiectivului de conformitate.

Este vorba în primul de rând de un sistem de etică elaborat la nivel de Grup, global şi al cărui garant este  Direcţia de Etică şi Compliance, responsabilă de implementarea procedurilor de conformitate etică în cadrul filialelor.

Cum este monitorizată implementarea procedurilor de etică?

Este monitorizată cu ajutorul unei proceduri de conformitate: ofiţerii de etică ai fiecărei filiale elaborează un raport anual care prezintă evoluţia organizării etice a entităţii lor. Toate aceste rapoarte, însoţite de o scrisoare de conformitate a managerilor entităţilor respective, sunt transmise Preşedintelui Director General. Pe această bază, Ofiţerul de etică al Grupului elaborează raportul anual de conformitate al GDF SUEZ.

Activitatea curentă constă în principal din preluarea şi gestionarea sesizărilor pe linie de etică şi, foarte important, în acţiunile de prevenire şi educare – training, alcătuirea de chestionare, etc. De reținut este și că în organizarea internă a Grupului GDF SUEZ, funcţia de ofiţer de etică este ataşată responsabilului de direcţie juridică.

Cum măsuraţi eficienţa sistemului etic şi de conformitate al companiei?

Etica este parte integrantă a procesului de evaluare anuală a salariaţiilor companiei. Astfel, angajaţii au stabilite obiective calitative privind etica şi valorile implementate la nivel de Grup.

În plus, ca şi în alte domenii, în materie de etică şi de conformitate evaluarea periodică a cunoştinţelor şi a comportamentelor individuale de către Companie, se înscrie în cadrul unui demers de îmbunătăţire continuă.

Evaluarea activităţii de etică se realizează prin audituri interne şi externe, care monitorizeză şi se asigură de eficienţa eticii şi conformităţii în companie, şi care, în funcţie de rezultate, stabilesc şi măsurile de corecţie care se impun.

Auditul intern este făcut de către o direcţie specializată din cadrul Grupului. El poate fi făcut de către angajaţii GDF SUEZ Energy România sau din alte entităţi din cadrul grupului (extern).

Aţi avut situaţii de principii etice încălcate de angajaţi? Dacă da, ce procedură declanşează aceasta?

Au existat situaţii în care principiile etice nu au fost poate intelese in deplinatatea lor, însă acestea au reprezentat cazuri izolate.

Fiecare angajat al companiei trebuie să aibă un rol activ în semnalarea cazurilor de non-conformitate. Pentru a-i încuraja pe angajaţii noştri să aibă o atitudine proactivă, am implementat o procedură de Semnalare şi tratare a incidentelor care dă posibilitatea tuturor angajaţilor să semnaleze şefului ierarhic sau ofiţerului de etică incidentele pe care le consideră încălcări ale principiilor de etică.

Ce părere aveţi despre procedura denunţătorului fiscal, nouă propunere a Guvernului?

Fără a intra în profunzimea motivaţiei unor astfel de iniţiative (care pot fi, în principiu, lăudabile), cred că, în contextul actual, o astfel de iniţiativă poate avea dezavantaje pe termen lung care decurg din caracteristicile de acum ale societăţii româneşti. Stimularea denunţării poate fi văzută ca o încurajare a unei stări de delaţiune generalizată, fapt contraproductiv. De altfel, asemenea reglementări au un caracter izolat, dificil de transpus în contextul românesc.

Îmi puteţi da exemplu de o societate unde ar funcţiona denunţătorul fiscal?

Astfel de reglementari sunt preluate din mediul anglo saxon – mai precis SUA. Sunt însă multe nuanţe şi particularităţi – reglementarea fiscală este acolo mult mai structurată, aplicarea legii este mult mai strictă, Drepturile şi responsabilităţile sunt foarte bine delimitate. Contextul nostru socio-cultural actual nu cred că favorizează introducerea, în acest moment, a unei astfel de măsuri.

Care sunt principalele mijloace prin care aţi expus publicului, în 2012, etica propusă de companie?

 În intern, politica de etică a companiei a făcut obiectul unor informări repetate în diversele materiale de comunicare internă ale companiei, fie că vorbim de revista internă sau de intranet. Au fost, de asemenea, organizate instruiri cu toţi managerii companiei. Politica de etică este adusă la cunoştinta publicului extern prin publicarea ei pe site-ul companiei şi este comunicată partenerilor noştri, în special furnizorilor.

Credeţi că un cetăţean de rând se interesează cu privire la etica diverselor companii. Sau e doar apanajul companiilor, partenerilor, angajaţilor?

Interesul cetăţeanului este, desigur, important şi este în creştere, fiind de regulă direct proporţional cu notorietatea companiei. Odată cu creşterea vizibilităţii şi expunerii unei companii, interesul cetăţeanului este, în mod evident în creştere.

Credeţi că Universităţile din România ar trebui să aibă un rol mai important în prezentarea domeniilor eticii şi confomităţii?

Întrucât etica este o stare de spirit care poate şi trebuie să fie educată, considerăm că astfel de iniţiative curriculare sunt binevenite. Ele ar trebui dezvoltate în cooperare cu asociaţiile profesionale interesate să identifice temeinic ariile de interes în cariera ulterioară a studenţilor.

Dvs aţi absolvit Facultatea de Drept (Universitatea din Bucureşti) şi Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale (ASE). Ce relevanţă au avut studiile în alegerea carierei actuale?

Pregătirea academică m-a ajutat să percep importanţa respectării valorilor etice în mediul de afaceri.

Mediile de afaceri din diverse state înţeleg diferit ce este permis şi ce nu în afaceri. De pildă în unele ţări cadourile între partenerii de afaceri sunt acceptate, în altele sunt strict interzise. Care este situaţia în România? Vi se par în regulă reglementările din prezent?

Cadourile şi invitaţiile sunt semne de curtoazie, deci trebuie să fie adaptate reglementărilor şi uzanţelor locale.

 În general, compania noastră doreşte limitarea pe cât posibil a numărului şi a valorii cadourilor şi invitaţiilor primite sau oferite de angajaţii Grupului. Frecvenţa şi valoarea totală trebuie să fie în concordanţă cu poziţia ierarhică a acestora. Pentru a şti cum este aplicată această politică în cadrul entităţii, fiecare angajat îşi poate consulta superiorul ierarhic.

Este dificil de a impune reglementări cu caracter general obligatoriu mediului de afaceri. Desigur că la nivel de structuri de stat este de dorit să avem astfel de reglementări pentru a asigura compatibilitatea cu standardele morale şi legale, precum şi pentru o gestionare optimă a banului public.

La ce vă referiţi, mai exact, când raportaţi frecvenţa semnelor de curtoazie la poziţia ierarhică?

Cu cât cât poziţia în ierarhia companiei este mai înaltă cu atât forţa exemplarităţii este mai mare. Un manager trebuie să dea permanent un exemplu din punct de vedere etic.

Credeţi că pot exista tensiuni sau contradicţii între un comportament etic în afaceri şi presiunea de a face profit?

Aceste tensiuni, deşi posibile la nivel invidual, pot şi trebuie să fie rezolvate prin implementarea unei culturi organizaţionale armonioase, care să ţină seama de expunerea pe care o poate avea fiecare companie şi angajaţii săi. Etica este înainte de toate o stare de spirit care trebuie să fie impregnată la nivelul fiecărui angajat. De aceea, GDF SUEZ Energy România consacră principiul conform căruia o companie durabilă trebuie să fie o companie cu o solidă cultură etică.

 

Eveniment organizat de

cu sprijinul

Partener principal    Partener

     

Sponsori oficialiAlti parteneri


Parteneri media

             RFI Romania