Tema: Politici publice care promoveaza etica în afaceri şi conformitatea legală

  • Imprimare

În vremuri de recesiune economică, atunci când companiile se luptă pentru a obţine rezultate pentru clienţii şi acţionarii lor, mijloacele pe care acestea le folosesc pentru a îşi atinge obiectivele preconizate devin mai relevante decât oricând.

Atunci când preocupările publice asupra integrităţii devin intense, comportamentul lipsit de etică poate submina încrederea publicului într-o companie ca întreg şi, de asemenea, în produsele sale de marcă. Angajamentul oricărei companii privind un comportament etic şi integru se bazează pe abilitatea liderilor săi etici de a consturi o cultură de conformitate şi pe controalele interne adecvate de integritate şi de risc, aşa-numita justiţie organizaţională.

În acelaşi timp, guvernarea este sub o presiune semnificativă pentru a demonstra integritate în cheltuirea bugetului public şi în funcţionarea sistemului de achiziţii publice, dar, de asemenea, pentru a demonstra că reglementări adecvate anti-corupţie sunt adoptate şi sunt corect puse în aplicare.

Acestea sunt mai multe motive pentru care conferinţa “2013 Business Ethics and Compliance” se procupă de sistemele de conformitate interne utilizate de companiile româneşti, în scopul de a îşi proteja integritatea, dar, de asemenea, de responsabilitatea guvernării de a stimula astfel de companii angajate la un comportament etic. Astfel, întrebarea principală a conferinţei noastre din anul 2013 este dacă guvernarea poate şi/sau ar trebui să stimuleze companiile româneşti să investească în etică şi în sistemele interne de conformitate, şi ce fel de politici publice sunt adecvate pentru a contribui la acest scop? În timp ce această întrebare poate avea răspunsuri diferite, o propunere este deja pe piaţă. Guvernarea ar putea stimula respectarea eticii de afaceri, prin atribuirea contractelor de achiziţii publice "în principal companiilor care au demonstrat un angajament fără echivoc în combaterea corupţiei, prin aplicarea adecvată şi riguroasă a politicilor interne anti-mită şi a codurilor de etică". Este această propunere suficientă?

Conferinţa reuneşte lideri din mediul de afaceri, sectorul public, sectorul non-profit şi mediul academic pentru a împărtaşi preocupările lor, provocările şi soluţiile alternative pentru stimularea eticii în afaceri şi a conformităţii. Noi oferim un cadru pentru un dialog fructuos între factorii de decizie publică şi liderii de afaceri sau directorii de conformitate, astfel încât noile reglementări inspirate de Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015 din România să fie inteligente şi să ajute companiile româneşti să îşi administreze mai bine riscurile de integritate fiind, în acelaşi timp, competitive.